תקנון

תקנון האתר

 

 1. בתקנון יהיו למונחים הבאים ההגדרות הבאות:

1.1. "האתר" -www.tevanature.com

1.2. "הנהלת האתר", "בעלת האתר", "מפעילת האתר" – טבע נאטור בע"מ, התקומה 15, תל אביב ח.פ:515272730

1.3. "הגולש" – כל אדם שמשתמש באתר, בין אם ביצע קנייה ואם לאו, בין אם נרשם לאתר ובין אם לאו;

1.4. "לקוח" – כל גולש באתר שביצע קניה בין אם קיבל את המוצר שרכש ובין אם טרם;

 

 1. הרכישה באתר זה כפופה לחוקי מדינת ישראל ויחול עליה החוק הישראלי, לבית המשפט המוסמך בירושלים תהיה הסמכות המקומית היחידית בכל הקשור באתר ו/או בכל הקשור לביצוע מכירה באתר.

 

 1. השימוש והקניה באתר מותנים בהסכמת הגולש ו/או הלקוח לתנאים הכלולים בתנאי תקנון זה כלשונם, והגולש ו/או הלקוח מצהיר כי קיבל את תנאי תקנון זה.

 

 1. האמור בתקנון זה (או בכל מקום אחר באתר) מנוסח בלשון יחיד ו/או זכר זאת מטעמי נוחות בלבד, אך הוא פונה לשני המינים באופן שווה והכוונה הינה הן ליחיד והן לרבים.

 

 1. השימוש באתר

5.1. רשאים להשתמש באתר בני 18 ומעלה שברשותם כרטיס אשראי תקף (בישראל) של אחת מחברות האשראי הבאות (להלן: "חברות האשראי"): ישראכרט, ויזה, מקס, לאומי קארד או אמריקאן אקספרס.

5.2. האתר מיועד לשימוש אישי, קימעונאי וסיטונאי.

5.3. קבלת המוצר דרך האתר מותנית באישור חברת האשראי לעסקה.

5.4. האתר מיועד למכירות בישראל וחו"ל.

 

 1. אופן הקניה באתר

6.1. רכישת מוצרים באתר תבוצע על ידי שימוש בכרטיס אשראי של אחת מחברות האשראי האמורות בלבד.

6.2. לאחר בחירת המוצר יזין הגולש למערכת מספר פרטים אישיים הנוגעים לביצוע הקניה.

6.3. הזנת המערכת בפרטים אישיים כוזבים הינה עבירה על החוק, נגד גולשים אשר יזינו פרטים אישיים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים פליליים ו/או יוגשו תביעות נזיקין מצד בעלת האתר. לבעלת האתר שמורה הזכות לבטל עסקה עקב הזנת פרטים אישיים כוזבים ו/או שגויים ו/או חלקיים.

6.4. למרות שעל פי החוק אין הגולש חייב למסור פרטיו האישיים, הנהלת האתר לא תוכל לטפל בהזמנה של גולש אשר לא ימסור את פרטיו האישיים כנדרש.

 

 1. מדיניות אבטחה וסודיות הגולשים

7.1. אבטחת המידע נעשית בהתאם לכללי אבטחת המידע המפורטים מטה.

7.2. הנהלת האתר רשאית לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני המאשר את קנייתם, כמו כן רשאית הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לשלוח ללקוחות דואר אלקטרוני לרבות פרסומות מגורמים מסחריים שונים מבצעים באתר וכיו"ב.

 

 1. המוצרים המוצעים למכירה באתר

8.1. באתר זה נמכרים מוצרים המחולקים למספר קטגוריות, וזאת לנוחיות הגולש בלבד.

8.2. כל המוצרים המוצעים באתר הנם מוצרים חדשים לחלוטין באריזותיהם המקוריות.

8.3. התמונות באתר אינן מחייבות, אולם פירוט בדף המוצר תואם לחלוטין את תיאור המוצר.

8.4. הנהלת האתר איננה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לאיכות המוצרים, טיבם, אופן ומועד אספקתם ואחריות היצרן עליהם. עם זאת, במקרה של בעיה מתחום זה, ייעשה מאמץ על ידי הנהלת האתר לתווך בין הלקוח לבין ספק ו/או יצרן המוצרים שרכש.

 

 1. מחירי המוצרים באתר

9.1. מחיר המחירון המופיע בפרטי המוצר הנו מחיר המחירון הרשמי המומלץ של היבואן. מחירים אלו אינם משקפים בהכרח את מחיר המכירה של המוצר המוצע. באחריות הגולש לבדוק את מחירי השוק של המוצר בו הוא מעוניין.

9.2. הנהלת האתר שואפת אך איננה מתחייבת למחיר הנמוך ביותר בנמצא ורשאית לבטל כל הזמנה עקב מחיר שאינו משקף את מחירו האמיתי של המוצר כתוצאה מתקלה שחלה באתר בעידכון מחירי המוצרים או מכל סיבה אחרת.

 

 1. אי השלמת הקניה מסיבות טכניות

10.1. מסיבות טכניות שאינן בשליטת הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כגון הפסקות חשמל, מחשב לקוי ברשות הגולש, בעיות תקשורת ועוד, עלולות לעיתים לגרום לאי-השלמת הקנייה. במקרה זה יחויב הגולש רק עבור המוצרים אותם רכש ואשר ביחס אליהם הושלם תהליך ההזמנה בשלמותו.

10.2. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית שנעשית על ידי הגולשים באתר או על ידי כל גורם אחר שאינו משליטתה המלאה של הנהלת האתר.

 

 1. קבלת המוצרים

11.1. עם סיום הקניה יקבל הלקוח סיכום של החיוב שיתבצע עבור העסקה הכולל את עלות המוצרים, עלות המשלוח, וכן יקבל מספר אסמכתא לקניה…

11.2. תהליך המשלוח יחל רק אחרי ובכפוף לקבלת האישור על העסקה מחברת האשראי.

11.3. המוצרים ישלחו לכתובת אותה מסר הלקוח, באמצעות שליח, המוצרים ימסרו ללקוח עד 10 ימים מיום קבלת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה או בהתאם לכללי חברת השליחויות המאוחר מבין השניים.

11.4. יתכנו עיכובים בביצוע מסירת המוצרים לידי הלקוח וזאת מסיבות הנובעות מחברת השליחויות ו/או מסיבות שאינן תלויות בהנהלת האתר, והנהלת האתר לא תשא באחריות באיחור באספקת המוצרים מסיבות אלו.

11.5. המשלוח נעשה בשתי שיטות: הראשונה "שליח עד הבית" אזי מגיעה החבילה ישירות לביתו של הלקוח, השיטה השניה הינה "איסוף עצמי" מבית העסק ובתיאום מראש בלבד. כתובת לאיסוף דרך שלמה 6 תל אביב.

 

 1. ביטול עסקה

12.1. ניתן לבצע ביטול של קניה עד לרגע ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת ללא תשלום קנס כלשהו.

12.2. הלקוח יהיה רשאי לבטל קנייה כולה או חלקה אף לאחר ביצוע החיוב מול חברת האשראי וזאת תוך 14 יום מיום קבלת המוצרים באמצעות השליחים, וזאת בכפוף למשלוח הודעה בכתב להנהלת האתר (טבע נאטור בע"מ, התקומה 15, תל אביב ח.פ:515272730) והשבת המוצרים עצמם באריזתם המקורית בלא שנפגמו המוצרים ו/או האריזה וזאת בפרק הזמן של 14 יום האמורים.

12.3. הנהלת האתר (טבע נאטור בע"מ, התקומה 15, תל אביב ח.פ:515272730) שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקאות באם יתברר לה שחלה תקלה מהותית בתקשורת או כל בעיה טכנית אחרת ששיבשה את מהלכה התקין של הקניה, מקרה כזה תשלח הודעה בדואר אלקטרוני לגולש.

12.4 ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 12 ,רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של %5 ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מביניהם.

 

 1. כללי

13.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את נוהלי הקניה באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי. לא ייעשה שינוי בנהלים במהלך הקנייה.

13.2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל קנייה לפי שיקול דעתה הבלעדי לרבות במקרים שבהם יתברר שהתבצעה פעילות לא חוקית באתר, או שנגרם נזק לאתר כתוצאה מבעיה טכנית.

13.3. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.

13.4. המידע באתר עלול מעת לעת להכיל אי דיוקים לרבות במחירי המוצרים השונים  או שגיאות דפוס. הנהלת האתר רשאית לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת. אין הנהלת האתר מתחייבת כי מידע המצוי באתר במועד מסוים יהיה בו גם בהמשך.

13.5. לטובת הגולשים שובצו באתר דפי מידע העשויים לעניין את הגולש בהתאם למוצר אותו הוא מתעתד לרכוש. כל האמור בדפי המידע אלו הנו בגדר המלצה בלבד מטעם כותביהם. אין הנהלת האתר אחראית לנזק שיגרם כתוצאה מפעולה לפי דפי מידע אלו.

 

14.  אזהרות

14.1. השימוש וההזמנה מהאתר הם אך ורק למי שמלאו לו 18 שנים.

14.2. יובהר כי, קנאביס אינו תרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות טרם הוכחו. יחד עם זאת קיימות עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם.

14.3. השימוש במוצרים הינו אך ורק לשם המטרה שעליה נועדו. שימו לב כי שמני קנאביס לבליעה הנמכרים בשוק הרפואי אינם מתאימים למכשירי אידוי ועלולים לגרום לנזק רפואי.